Ana Sayfa‎ > ‎03 - Muhasebe‎ > ‎

Fiyat Farkı Muhasebeleşmesi

Fiyat farkları; Ürün/Hizmet iadeleri, Alım/Satış işlemlerinin iptali, Matrahta olan fiyat farklılıkları ve diğer sebeplerden kaynaklı düzenlenebilir.Fiyat farklı faturalarından kaynaklı KDV mahsup edilmesi ve borç/alacak değerlerinin iadesi için ilgili dönem içinde düzenlenmelidir.Farklı senaryolara bağlı olarak işlemlerin muhasebeleşmesi de farklılık göstermektedir.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1. Senaryo (PS-Perakende Satış Faturası -> AFF- Alınan Fiyat Farkı Faturası):

Bu senaryoya göre ; İşletmemizin yapmış olduğu bir Toptan veya Perakende Satış Faturasına istinaden, alıcı işlemin iadesi için karşılığında işletmemize Alınan Fiyat Farkı Faturası kesti.


Satış Faturası Muhasebeleşmesi (PS)


                                        600 Alacak

                                        391 Alacak

--------------------------------------------------

120 Borç


Fiyat Farkı Muhasebeleşmesi (AFF)


610 Borç (Satıştan İadeler)
191 Borç (İlave Edilecek KDV)
--------------------------------------------------
120 Alacak

AFF Muhasebe Fiş Kaydı

Not1: Örnek fiş, Muhasebe Bağlantı Kodları listesinden " Alınan Fiyat Farkı (11)" ve "Kdv Alınan Fiyat Farkı (75)" isimli bağlantılar kurularak otomatik yaptırılmıştır.Öncesinde cari kartların muhasebe kodları belirlenmiş olmalıdır.

Not2: Verilen Fiyat Farkı Faturası düzenlenirken, ilgili faturanın satırında bulunan "Bağlı Fatura Kalemi" belirlenerek, malın maliyeti farklarında (+/-) etkileyeceği şekilde hesaplanabilir.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Senaryo (PS-Perakende Satış Faturası -> VFF- Verilen Fiyat Farkı Faturası):

Bu senaryoya göre ; İşletmemizin yapmış olduğu bir Toptan veya Perakende Satış Faturasına istinaden eksik kesilen ürün / hizmet bedelleri için tekrar alıcı firmaya düzenlenen Verilen Fiyat Farkı Faturası kesildi.


Satış Faturası Muhasebeleşmesi (PS)

                                  600 Alacak

                                        391 Alacak

--------------------------------------------------

120 Borç


Fiyat Farkı Muhasebeleşmesi (VFF)

                     602 veya 600 Alacak

            391 Alacak (Hesaplanan KDV)

------------------------------------------------------

120 Borç

Not1: 2.Senaryoda normal satış faturası kesmiş gibi matrah ve KDV artar, isteyen işletme hesap planında 602 yerine 600 de kullanabilir.


Not2: Örnek fiş, Muhasebe Bağlantı Kodları listesinden " Verilen Fiyat Farkı (12)" ve "Kdv Verilen Fiyat Farkı (76)" isimli bağlantılar kurularak otomatik yaptırılmıştır.Öncesinde cari kartların muhasebe kodları belirlenmiş olmalıdır.


Not3: Verilen Fiyat Farkı Faturası düzenlenirken, ilgili faturanın satırında bulunan "Bağlı Fatura Kalemi" belirlenerek, malın maliyeti farklarında (+/-) etkileyeceği şekilde hesaplanabilir.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


3. Senaryo (MA- Mal Alım Faturası -> VFF- Verilen Fiyat Farkı Faturası):

Bu senaryoya göre ; İşletmemiz adına düzenlenen bir Mal Alım Faturasına istinaden, ürün / hizmet bedellerinde tespit edilen fazla tutarları, satıcı firmaya geri iade etmek için Verilen Fiyat Farkı Faturası kesildi.


Alım Faturası Muhasebeleşmesi(MA)

153 Borç

191 Borç

-----------------------------------------------------------

320 Alacak


Fiyat Farkı Muhasebeleşmesi (VFF)

                                        153 Alacak

                   391 Alacak (İlave Ed. KDV)

------------------------------------------------------------

320 Borç


Not: Verilen Fiyat Farkı Faturası düzenlenirken, ilgili faturanın satırında bulunan "Bağlı Fatura Kalemi" belirlenerek, malın maliyeti farklarında (+/-) etkileyeceği şekilde hesaplanabilir.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Senaryo (MA- Mal Alım Faturası -> AFF- Alınan Fiyat Farkı Faturası):

Bu senaryoya göre ; İşletmemiz adına düzenlenen bir Mal Alım Faturasına istinaden, ürün / hizmet bedellerinde satıcı tespit ettiği eksik tutarları, işletmemize bildirmek için Alınan Fiyat Farkı Faturası kesti.


Alım Faturası Muhasebeleşmesi(MA)

153 Borç

191 Borç

-----------------------------------------------------------

320 Alacak


Fiyat Farkı Muhasebeleşmesi (AFF)

153 Borç

191 Borç (İndirilecek KDV)

-----------------------------------------------------------

                                            320 Alacak