Ana Sayfa‎ > ‎02 - Finans Yönetimi‎ > ‎

Dia Vade Analiz Raporları

1 - Cari Vade Ekstre Raporu (scf9014b)
Raporda amaç borçların, alacaklarla kapatılarak gecikmeleri ve bu gecikmelerden kaynaklanan vade farklarının hesaplanmasıdır. Hem müşteri için hem de kendi borçlarımız için bu rapor hazırlanabilmektedir. Rapor şu şekilde hazırlanmaktadır: Carinin tüm borçları ve alacakları alınarak vade tarihine göre eşleştirilir (fifo kapat). Vade tarihinde ödememe durumunda vade farkı oluşur ve erken ödeme ve geç ödeme faizi üzerinden vade farkı hesaplanır. Raporda her borç satırının altında eşleşen alacaklar görünmektedir.


Fiş Tutarı : Fişin borç yada alacak değeri


Devir: Önceki kapama işleminden kalan.

Kapanan: Borcun ne kadarını kapatabilmişiz

Kalan: Devir - Kapanan


Valör (Kapanan):

Borç kalemindeki: Kapanan Adat / Kapanan Tutar
Eşleme kalemindeki: Alacak Vade Tarihi - Borç Vade Tarihi


Vade Farkı Vadesi: Borç Vade Tarihi + Valör (Kapanan)


Vade Farkı (Kapanan): Kapatma hareketlerinden oluşan vade farkının toplamı buraya yazılır. Vade farkı aşağıdaki şekilde hesaplanır.

Hesaplaması: Vade Farkı Tutarı = Kapanan Tutar * (Faiz Oranı / 100) / 30 * Valör Gün


Vade Farkı (Referans Tarihli): Vade farkı vadesi ile referans tarihi arasında bir gün farkı vardır. Bu aradaki gün farkına da faiz işletmek istenebilir. Yani faizin de faizi alınmak istenebilir. 

Hesaplaması: Vade Farkı (07.11.2014) = Vade Farkı (Kapanan) + Vade Farkı (Kapanan) * Faiz Oranı / 100 / 30 * Referans Adat Gün


Valör (Kapanacak): Kapanmayan bakiye varsa ve vadesi geçmişse kalan miktara vade farkı hesaplanır. 

Hesaplaması: Referans Tarihi - Borç Vade Tarihi


Vade Farkı (Kapanacak): Kalan Tutar * Faiz Oranı / 100 / 30 * Valör (Kapanacak)


Alttaki alanlar:

Tanımlanan Vade (Kapandı): Kapanan hareketlere verilen vade (fiş tarihi ile vade arasındaki gün)

Ortalama Valör (Kapandı): Kapatılan hareketlerdeki ortalama gecikme

Tanımlanan Vade (Bekliyor): Bekleyen hareketlere verilen vade

Ortalama Valör (Bekliyor): Bekleyen hareketlerdeki ortalama gecikme.


2 - Cari Vade Bakiye Raporu (scf1100b)

Raporda amaç toplu bir şekilde vade farklarını görüntüleyebilmek. Cari bakiye raporunun vade farklısı diye düşünülebilir. Borç işlemleri alacak işlemleri ile kapatılarak (fifo kapat) vade farkları hesaplanmaktadır. Cari vade ekstre raporuyla bu rapordaki değerler hesaplama mantığı aynı olduğu için tutması gerekiyor.Kapanan
  • Valör: Kapatılan borçların gecikmesi
  • Kapanan Tutar: Toplam ne kadarlık bir bakiye kapatılmış.
  • Vade Farkı: Kapatılan tutar içerisinde geç yada erken ödeme yapılma durumunda oluşan vade farkları

Vadesi Geçen

  • Valör: Ortalama gecikme
  • Bekleyen Bakiye: Vadesi geçen, henüz ödenmemiş bakiye
  • Vade Farkı: Vadesi geçen bakiyenin vade farkı tutarı
  • Toplam Vade Farkı: Kapanan vade farkı + vadesi geçen vade farkı

Vadesi Gelmeyen

  • Vade Gün: Vadesi gelmeyen bakiyenin ortalama vadesi
  • Tutar: Vadesi gelmeyen bakiye
  • Bakiye: Vadesi Geçen Bekleyen Bakiye + Vadesi Gelmeyen Tutara