Ana Sayfa‎ > ‎02 - Finans Yönetimi‎ > ‎

Cari Kur Farkı Fişi Hazırlama

Hesaplarını dövizli takip ettiğimiz cariler için belli dönemlerde kur değerlemesi yapmaktayız. Hangi evraktan dolayı ne kadar kur farkının oluştuğu ile ilgili Dia’da otomatik kur farkı hesaplaması yapabilmek için Cari hesap Fişleri Listesi <scf1300> içinde [F4] Ekle B (KF) Kur Farkı Fişi eklenir.


                Açılan [SİS0500] Kur Farkı Hesaplama Parametreleri kısmından hangi tarihe, hangi döviz cinsine, hangi kur a göre kur farlı oluşturulacak ise bu ekranda belirleme yapılır. F2 Hesapla denilir.

   

Oluşan Cari Hesap Kur Farkı Fişi belirlenen parametrelere göre K.F Borç ve K.F Alacak şeklinde oluşur.

 

Kur Farkı fişini Cari Hesap Fişleri Listesinde görüntüleyebiliriz.